Jag vaktar hunden

jag-vaktar-hundenJag vaktar hunden är ett triangeldrama om två vänner som hittar en hund och de försöker båda två att vinna hundens uppmärksamhet på sina egna sätt. Tillsammans och var för sig pockar de på uppmärksamhet hos den envisa och ointresserade hunden. Micke är mer försiktig, medan Manne är mer rakt på. Till slut tröttnar barnen på hundens ointresse och försvinner bort med en boll, varpå hunden får lugn och ro igen.

Pija Lindenbaum är känd för att hon lyckas förmedla barns känslor på ett utomordentligt sätt, både i text och bild. Även i denna bok lyckas hon förmedla frustration och besvikelse över att hunden inte bryr sig, tillsammans med avundsjuka och tävlan om uppmärksamhet. Detta tillsammans med en blandning av humor och allvar. Samtidigt bör man ha i åtanke att boken vänder sig till de yngsta barnen, så boken har inte alls speciellt mycket text. Jag är inget större fan av Pija Lindenbaums böcker, främst för att illustrationerna inte tilltalar mig, men jag förstår böckernas storhet och även denna bok är genialisk med Pija Lindenbaums karaktäristiska illustrationer.