Vad säger fågeln?

Hur låter fåglar egentligen? I faktabilderboken Vad säger fågeln? av Joar Tiberg och Anna Bengtsson (Alfabeta förlag) får vi träffa några av Sveriges vanligaste fåglar och några mer ovanliga. Fåglarna är väldigt fint och autentiskt avbildade. Bilderna tar upp hela uppslagen och färgerna är underbara. Texten är kortfattad, den handlar helt enkelt bara om fågelns läte. Exempelvis: ”Viu viu, viu viu, viu viuuu, flöjtar Nötväckan”. Små barn tycker mycket om när vuxna härmar djur och låter roligt, medan äldre barn ofta är nyfikna på djur och natur och fåglars läten, så jag tror att den här boken kan vara omtyckt och användbar långt upp i åldrarna. Låt barnen vara delaktiga under läsningen och härma fågeln tillsammans, vem lyckas bäst – du eller ditt barn?